Park Lennego w Blumberg

Park znajduje się w powiecie Barnim, kilka kilometrów od północno-wschodnich granic Berlina, w Ahrensfelde (osiedle Blumberg), tuż przy węźle „Berlin-Hochenschönhausen“ berlińskiej obwodnicy autostradowej (Berliner Ring A10), przy przecięciu z trasą B 158.

 

Hrabia Friedrich  Friedrich Ludwig von Arnim-Boitzenburg miał 40 lat, kiedy zakupił majątek Blumberg.

Adekwatnie do swojego stanu społecznego, do budowy swojej nowej rezydencji zatrudnił najsłynniejszych i najbardziej wziętych mistrzów architektury i architektury krajobrazu. Pałac powstał wg projektu przyszłego nadwornego architekta Prus Friedricha Augusta Stülera, zaś park wyszedł spod ręki najsłynniejszego niemieckiego architekta krajobrazu: Petera Josepha Lenne.

Pałac spłonął w ostatnich dniach II wojny światowej.

Park mocno ucierpiał wskutek działań sił natury, oraz ludzkich (szczególnie w latach 70. XX wieku).

 

Dziś, dzięki wysiłkowi licznych osób i instytucji, inwestycjom komunalnym i wysiłkom Stowarzyszenia Park Regionalny Ziemi Barnimskiej e.V., Park Lennego w Blumberg zamienia się w zieloną perłę na obrzeżach Berlina.

 

Widok parku obecnie

Widok parku obecnie

 

Dojazd i położenie parku [PDF 0,4 MB]

Dojazd i położenie parku [PDF 0,4 MB]

 

Faltblatt zum Park

Informacje o parku [PDF 2,1 MB]

 

greenline_708

 

Historia

 

Aż do czasów Reformacji kościelny majątek Blumberg należał do dóbr biskupich, dopiero w 1520 r. został sprzedany. W 1681 Blumberg kupił baron Friedrich Ludwig von Canitz – dyplomata, w wolnych chwilach poeta. Za jego czasów ranga majątku znacznie wzrosła, powstał tu barokowy, poprzecinany kanałami ogród.

 

Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci wielokrotnie zmieniali się właściciele dóbr, jednak dopiero za czasów hrabiego von den Schulenburg, w latach 1775-1790 park został powiększony i obsadzony nowymi gatunkami drzew.

 

W 1836 majątek trafił w ręce hrabiego Friedricha Ludwiga von Arnim. Nowy właściciel zlecił renomowanemu architektowi Friedrichowi Augustowi Stülerowi budowę klasycystycznego pałacu, a Peterowi Josefowi Lenne – zaprojektowanie nowego parku. Przy budowie nowego założenia krajobrazowego zrealizowano wszystkie wskazówki mistrza, pozostawiono jedynie stary układ alej parkowych.

 

W 1931 rodzina von Arnim sprzedała majątek Blumberg.

 

W 1945 pałac spłonął.

 

W połowie lat 70. miały miejsce fatalne w skutkach inwestycje: na terenach parkowych wzniesiono budynki mieszkalne i handlowe, urządzono strzelnicę i boisko, wycięto część drzew, przebudowano system kanałów, część założenia ogrodzono murem.

Park pozbawiony pielęgnacji dziczał.

 

Pałac w Blumberg w 1860 r.

Pałac w Blumberg w 1860 r.

 

Projekt parku wykonany przez Lennego (w 1840 r) ze wskazówkami orientacyjnymi

Projekt parku wykonany przez Lennego
(w 1840 r) ze wskazówkami orientacyjnymi

 

Plan parku dworskiego

Plan parku dworskiego

 

greenline_708

 

Park obecnie

 

Park został w znacznej części zrekonstruowany. Baraki stojące na fundamentach dawnego pałacu i betonowy mur otaczający część parku zostały rozebrane, dokonano renowacji wielu alej parkowych, odbudowano też drewniane mostki na kanałach.

 

Wyspa porośnięta szpalerem dębów jest znów widoczna, zrekultywowano niektóre kanały, park został w końcu oczyszczony z dzikich drzew i krzewów, oraz z posadzonych w 1960 roku topoli.

 

Całe założenie ponownie jest poddane stałej pielęgnacji.

 

Obecny stan drzewostanów

 

Parkowe drzewostany pochodzą częściowo z okresu pomiędzy 1775 a 1790 rokiem.

 

Z tych czasów pochodzą także niektóre z drzew stojących w alejach – tej wzdłuż szosy B158, oraz alei dębowej.  Osiągnęły one imponujące rozmiary.

 

Z „czasów Lennego” dotrwały zaś (czyli mają ok. 170 lat) kasztanowce, buki, dęby, wiązy, klony, modrzewie, oraz większość lip i platanów.

 

Brzozy i robinie zostały zasadzone na początku XX wieku. Niestety, spora część najstarszych drzewostanów ucierpiała w czasie bardzo silnej burzy z lata 1959 r., wiele drzew wycięto także w czasie prowadzonych tu w okresie NRD prac budowlanych.

 

 

 

 

W parku w Blumberg

W parku w Blumberg

 

 

W parku w Blumberg

W parku w Blumberg

 

W parku w Blumberg

 

W parku w Blumberg

 

W parku w Blumberg

 

greenline_708

 

Źródła:

  • Duncker, Alexander „Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen......“, Bd. VII, Berlin 1864
  • "Peter Josef Lenné - Parks und Gärten im Land Brandenburg", Wernersche Verlagsgesellschaft, 2006)
  • Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Vierter Teil: Spreeland. Beeskow-Storkow und Barnim-Teltow.
  • 3-teiliges Informationstafelsystem, Regionalpark Barnimer Feldmark e.V.

 

Zdjęcia: Banim plus Lutz Weigelt, Luftbild Barnim Dr. Reinhard Schliebenow

Ilustracje: büro-ix Karola Richardt, Petra Kaden

Mapy: IS.RADWEG. Detlef Kaden